Fenomén21
Fenomén21

Z tvorby nezávislých producentov - dokument (Čisté vody)

Vhodné pre všetkých HD
Environmentálny dokument o aktivistoch, ktorí čistia od odpadu slovenské rieky a jazerá.
K zdravému životu patrí neodmysliteľne čistá voda. Aj preto sa skupina dobrovoľníkov – potápačov každoročne vydáva k našim vodným tokom a jazerám, aby ich vyčistila od odpadu, ktorý do nich nahádzali nezodpovední ľudia. Dokument mapuje aktivity dobrovoľníkov v troch slovenských lokalitách, je nie len rozprávaním o ich práci, ale aj úvahou o potrebe zachovania čistého životného prostredia.