Športová televízia
Športová televízia

Svet Alžbety Korkošovej

Vhodné pre všetkých
Filmový medailón o živote, práci a zdrojoch inšpirácie ľudovej výtvarníčky Alžbety Korkošovej, ktorá sa venuje maľbe na sklo.