Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

O čom je život podľa...

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film o MUDr. Antonovi Neuwirthovi a jeho pohľade na život.
Televízna esej o hodnotách života pohľadom MUDr. Antona Neuwirtha. A.Neuwirth /8O rokov/ patrí do tej kategórie ľudí,ktorí svojím konaním a postojmi dokázali naplniť a dať zmysel takým pojmom a slovám ako sú morálka, svedomie i česť. Za svoje presvedčenie sa dostal do väzenia a až po niekoľkoročnom väzení sa dostal na slobodu a to na základe všeobecnej amnestie v r. l96O. Potom pôsobil ako odborný lekár v Žiline, neskôr sa stal primárom Oddelenia klinickej biochémie v Čadci a vo Fakultnej nemocnici v Martine. V priebehu týchto rokov sa podieľal na mnohých vedecko-výskumných prácach z oblasti medicíny a klinickej biochémie. Aj po odchode do dôchodku publikuje a prednáša na domácich a zahraničných podujatiach, zameraných na problematiku etiky a medicíny, politiky a duchovnej kultúry. V rokoch l994 až l998 bol A. Neuwirth veľvyslancom SR pri Svätej stolici v Ríme. Je čestným predsedom KDH. Po celý život sa snaží žiť podľa kréda: "Proti zlu sa nedá bojovať zlom. Zlo sa dá vykoreniť iba konaním dobra". Láska k človeku, názorová tolerancia, úcta ku každému človeku podporená jeho vierou, ho radí medzi tých, ktorí majú právo hovoriť o tom, čo je dôležité v živote.