Stretnutie v Bojniciach

Nevhodné do 12 rokov
Historky, pesničky a rozprávanie z minulosti a prítomnosti mesta Bojnice.