Stretnutie v Liptovskom Mikuláši

Nevhodné do 12 rokov
Zábavný program.