Encyklopédia slovenských obcí

Dvojka | Utorok 22.05.2018, Šarišské Michaľany


Vhodné pre všetkých

Krátky dokument z cyklu Encyklopédia slovenských obcí o histórii, osobnostiach, pamätihodnostiach a súčasnosti šarišskej obce Šarišské Michaľany.

Krátky dokument z cyklu Encyklopédia slovenských obcí o histórii, osobnostiach, pamätihodnostiach a súčasnosti šarišskej obce Šarišské Michaľany. Obec Šarišské Michaľany sa nachádza v centre Šariša, v kraji Prešovskom a okrese Sabinovskom. Leží medzi Prešovom a Sabinovom, pod majestátnymi zrúcaninami Šarišského hradu. Vznikla v 12. storočí pri kostole sv. Michala archanjela. Uhorský kráľ Belo IV.,ktorý panoval v rokoch 1235 – 1270, daroval jágerskému biskupovi dedinu Szent Mihaly. Dnes ide o jednu z najväčších a najrozvinutejších obcí v šarišskom regióne. Stredisková obec v ktorej žije skoro 2800 obyvateľov, má veľmi zaujímavú históriu, kultúrne tradície a bohaté športové vyžitie. V Šarišských Michaľanoch už viac ako 90 rokov funguje ochotnícke divadlo,ktorého herci, autori i režiséri dosiahli mnohé úspechy v celoslovenskom meradle. Dlhé roky boli v A kategórii a zúčastňovali sa na Belopotockom Mikuláši a Scénickej žatve. Známa bola aj divadelná prehliadka Zborovjanove Michaľany. V ďalších častiach cyklu z košického štúdia uvidíte obec Župčany.

Nájdete nás na Facebooku