Encyklopédia slovenských obcí

Vhodné pre všetkých
O kováčskej tradícii v Hornom Vadičove.