Výmysly uja Elektróna

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
Pôvodný sedemdielny hraný seriál o Cyrovi a Mirovi, ktorí sa dostanú do učenia k najväčšiemu výmyselníkovi a vynálezcovi v Trumbádii - ujovi Elektrónovi.
V tretej časti ujo Elektrón vynájde skriňu - urýchľovač dospievania a premení Cyra a Mira na starších ľudí. Ako kozmonautov ich pošle na planétu Psí, odkiaľ privedú objaviteľa Krištofoviča. Ten chce objaviť Trumbádiu, ale nakoniec sa všetko dostane do pôvodných trumbádskych koľají.
Pôvodný sedemdielny hraný seriál o Cyrovi a Mirovi, ktorí sa dostanú do učenia k najväčšiemu výmyselníkovi a vynálezcovi v Trumbádii - ujovi Elektrónovi.