Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Dejiny malej mechanizovanej múzy

Vhodné pre všetkých
Seriál o dejinách filmu s filmovým historikom Ivanom Rumanovským.