Osobnosti a udalosti

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Dokumentárny cyklus o významných osobnostiach a udalostiach slovenských dejín. 6. časť je venovaná festivalu populárnej piesne Zlatá lýra, ktorá sa od roku 1966 pravidelne konala v Bratislave a jej víťazovi v roku 1974 spevákovi Karolovi Duchoňovi.