Osobnosti a udalosti

Vhodné pre všetkých

SĽUK a hudobný skladateľ Tibor Andrašovan, ktorý patril medzi jeho umeleckých vedúcich.

3. časť je venovaná vzniku a úspechom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a osobnosti hudobného skladateľa Tibrora Andrašovana, ktorý patril medzi jeho umeleckých vedúcich.