EURO 2020
EURO 2020

Senior klub

Vhodné pre všetkých Skryté titulky
O radostiach a starostiach ľudí zrelého veku. Príbehy ľudí, ktorých celoživotným poslaním a láskou bolo a je učiteľstvo.
Kantor, pán učiteľ, učiteľ, učák, profák... a ktovie aké ešte pomenovania si môže pripísať táto profesia. Kedysi bola nesmierne vážená. Učitelia spolu s farármi a doktormi boli najvážnejšími postavami nášho kultúrno-spoločenského diania. Vzbudzovali vážnosť, úctu, rešpekt a pôsobili ako prirodzená autorita. Dnes sa o ich postavení veľa diskutuje. Ale ako sa cítia oni samotní? Ako krajania slávneho Jána Amosa Komenského cítia sa ako skutoční pokračovatelia jeho učenia? Komenský, učiteľ národov, mal nemalý vplyv na dobu, v ktorej žil. Majú oni, terajší učitelia, pocit, že niečo ovplyvnili? Vychovali celé generácie – myslia si, že zanechali v nich stopu? Pri hodnotení výsledkov svojej práce - čo si najviac vážia? O učiteľoch a študentoch sú už klasické filmy pre pamätníkov. Svet pedagógov a žiakov takmer vždy boli zobrazovaní ako dva nezlučiteľné póly. Je to tak v skutočnosti? Dokázali sa doma zbaviť „kantorskej“ autority? Hovorí sa, že učiteľovanie je choroba z povolania. Majú pocit, že ňou „trpeli“? O učiteľovaní sa hovorí aj to, že je to jedno z najťažších povolaní. Vyžaduje si totiž prácu s ľuďmi, s mladými ľuďmi. Majú pocit, že ho vždy zvládali? Oľutovali niekedy, že sa dali na dráhu učiteľovania? Vychovávajú aj teraz, keď už teoreticky nemusia. Zažili pri svojej – vraj náročnej práci – aj zábavu? Niečo, na čo radi spomínajú? Toto sú základné okruhy prvého vydania cyklu Senior klub v roku 2013. Či chceme alebo nie, v tomto kontexte nemôžeme nespomenúť aj aktuálne problémy, ktorými dnešnými učitelia žijú. Avšak bez akéhokoľvek politizovania a politického nánosu alebo nebodaj nátlaku. Len obísť teraz tento problém by nebolo vhodné, pretože hýbe celou spoločnosťou a možno aj názory učiteľov seniorov môžu prispieť do celonárodnej diskusie o postavení učiteľov v tejto modernej „vedomostnej“ spoločnosti. Títo „naši“ učitelia sa schádzajú v Senior klube učiteľov. Očividne ich profesijné zameranie neopustilo ani po odchode do penzie. Potrebujú sa stretávať, diskutovať, hodnotiť, plánovať rôzne aktivity a – spolu tráviť čas. Senior klub učiteľov sídli v Bratislave, v Starom meste na Kýčerského ulici (pri trhu na Žilinskej). Vedúcou klubu je pani Ostrožlíková, ktorá v klube úraduje, koordinuje aktivity svojich členiek.