Poklady.sk

Vhodné pre všetkých
Ožďany. Malá, dnes už pokojná obec ležiaca neďaleko Rimavskej Soboty sa takmer vôbec nelíši od ostatných v kraji. Ako vo väčšine slovenských dedín má kostol, krčmu a futbalový štadión. Okrem toho sa však môže pochváliť aj renesančným kaštieľom zo 17teho storočia či legendou o Levočskej bielej pani, údajne prvej žene v uhorských dejinách, ktorá sa dopustila vlastizrady. Málokto však vie, že v 19tom storočí bola táto dedinka jedným z centier slovenského školstva. V Ožďanoch sa totiž kedysi nachádzalo Oždianske lýceum - jedna z najvyhľadávanejších škôl v Hornom Uhorsku. Dobrý chýr o Oždianskom lýceu sa rýchlo dostal do povedomia celého horného Uhorska. Do Oždian dochádzali študenti nielen z okolia Gemera a Malohontu, ale až z Oravy či Liptova. Počas svojej vyše 200 ročnej existencie vzdelalo lýceum viacero významných osobností. Oždianske lýceum nesporne zohralo dôležitú úlohu pri zvyšovaní úrovne vzdelanosti na našom území. Za hlavný prínos môžeme označiť skutočnosť, že práve vďaka jeho dostupnosti mohli na kvalitnej škole študovať aj širšie vrstvy študentov, z ktorých mnohí neskôr zohrali významnú úlohu v našej histórii.