Poklady.sk

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
O kvalite a obrovskom množstve minerálnych prameňov na Slovensku.
Slovensko je malá krajina a priznajme si, že svet o nej veľa nevie. Máme síce prekrásnu prírodu, bohaté kultúrne dedičstvo, šikovných ľudí, výnimočné mozgy aj nadané talenty, ale úprimne – toto má takmer každá krajina na svete a väčšinou je to prinajmenšom väčšie, vyššie, viac, známejšie. Napriek tomu sme my, Slováci, na naše pamiatky aj prírodu skutočne hrdí, radi sa nimi pýšime a aj argumentujeme, keď hľadáme dôvody pre zahraničných návštevníkov, prečo by mali navštíviť práve našu krajinu. Preto je šokujúce, že o tých najväčších pokladoch toho vieme veľmi málo. Často sa skrývajú priamo pod nosom, a nám by ani nenapadlo, že tu môžeme mať unikáty svetového významu, alebo že od nás môžu brať nápady a inšpiráciu najväčšie svetové mocnosti. Napriek tomu, že Slovensko patrí rozlohou medzi menšie štáty, čo sa týka minerálnych prameňov, patríme k svetovým veľmociam. Na našom území sa nachádzajú všetky známe typy minerálnych vôd a dokopy máme viac ako neuveriteľných 1500 prameňov. Niektoré pramene sa využívajú v kúpeľných zariadeniach na balneoterapiu a len približne stotina z existujúcich prameňov sa využíva na distribúciu do obchodných sietí. Pôvod minerálnych vôd sa rozdeľuje do troch kategórií. Existujú vadózne, morské a juvenilné vody. Zdrojom vadóznych vôd sú zrážky, ktoré sa dostanú pod zemský povrch, prenikajú do hlbších častí Zeme, kde sa obohacujú o rozpustené zložky z horninového prostredia. Iniciálna voda morskej vody pochádza z geologickej minulosti. Takáto voda sa uchovala v panvových systémoch a dodnes sa vyskytuje napríklad na Žitnom ostrove. Juvenilná voda je taká voda, ktorá sa nikdy nezúčastnila hydrologického obehu a je priamo vytlačená z horninového prostredia Zeme. Každá minerálna voda obsahuje iné rozpustené zložky. Napríklad môže ísť o vápnik, horčík, hydrogenuhličitany, sírany, ale aj rôzne stopové prvky ako selén, fluór alebo kyselina kremičitá. Obsah týchto rozpustených prvkov závisí od toho, z akého horninového prostredia pochádza voda. Budúcnosť našich minerálnych zdrojov závisí aj od spôsobu ich využívania v súčasnosti. Prevádzkovateľ zdroja by mal dodržiavať povolené množstvo čerpanej vody určované na základe hydrogeologických meraní. Prečerpávanie zdrojov minerálnych vôd môže viesť k znehodnoteniu takéhoto zdroja, či už sa to týka jeho životnosti alebo parametrov, čo znamená aj zníženie mineralizácie vody.