Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Bratislavská lýra 1983

Vhodné pre všetkých
Prehliadkové vystúpenia.