EURO 2020
EURO 2020

Krásy Slovenska

Vhodné pre všetkých Skryté titulky Audio komentár
Rozprávanie o meniacej sa tvári krajiny, z ktorej nenávratne miznú niektoré živočíšne druhy.
Dokumentárny film Ohrozené krídla vo svojej druhej časti pokračuje v pátraní po príčinách miznutia živočíšnych druhov z územia Slovenska. Všíma si tentoraz ďalších troch nenápadných obyvateľov lúk a polí - hvizdáka veľkého, chriašteľa poľného a plamienku driemavú, ale zároveň aj zaznamenáva starobylú krásu krajiny, ktorú nám voľakedy tak bohato ponúkala. Spolu s tromi sprievodcami, pre ktorých sa stali tieto tri vytrácajúce sa druhy vtákov tak trocha osudom, sa budeme túlať po vlhkých lúkach južného Slovenska, po zakvitnutých lúkach hornej Oravy. Zastávku si urobíme aj pri ľudských príbytkoch v krajine, ktoré sú dnes už zväčša opustené. Možno si dnešný človek ani neuvedomí, aké bohatstvo traja tajomní operenci pre tento kúsok Európy predstavujú, veď napokon nás médiá dennodenne kŕmia informáciami o oveľa horších katastrofách. Napriek tomu aj táto strata by bola nenávratným ochudobnením, zásahom do farby aj zvukovej malebnosti krajiny, ktorú vytvorili generácie našich predkov. Krajiny, ktorú my musíme odovzdať našim nasledovníkom. Úvodné zábery druhej časti filmu nadviažu na jeho časť prvú a predstavia obraz krajiny so všetkou jej pestrosťou. Za týmto predstavením, podporeným opäť sugestívnou hudbou sa začne naša púť za ďalšími tromi ohrozenými vtáčími druhmi, za ich priamymi susedmi, ale aj za ľuďmi, ktorým sa ich sledovanie stalo životným poslaním. Hvizdák veľký, chriašteľ poľný a plamienka driemavá budú tentoraz tými vytrácajúcimi sa pokladmi a ich pozorovatelia nás budú sprevádzať tajomstvom hľadanej krajiny.