50. výročie Rádia Devín (Roth)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

To všetko bolo včera

Nevhodné do 7 rokov
Hudobný film zostavený z obľúbených pesničiek.