Boris a Brambor
Boris a Brambor

Astral

Nevhodné do 12 rokov
Sci-fi poviedka Astral má nielen zábavnú, t.j.rekreatívnu rovinu, ale je aj filozofickým zamyslením sa nad zmyslom ľudského bytia.