Defilé

Vhodné pre všetkých
Hudobno- zábavný program.