Športová televízia
Športová televízia

Clippato

Vhodné pre všetkých
Hudobný cyklus videoklipov klasickej hudby z celého sveta v podaní popredných domácich a zahraničných interprétov moderuje Martin Babjak. Tématické vydanie venované obdobiu romantizmu.
Hudobný cyklus videoklipov klasickej hudby z celého sveta v podaní popredných domácich a zahraničných interprétov moderuje Martin Babjak. Tématické vydanie ako prezentácia slovenských klipov.