V tichu minulosti

Vhodné pre všetkých
Dokumentárny film
Pod životodarnou vrstvou modranskej zeme sa skrývajú nielen kosti starých Slovanov z čias Pribinu a Svätopluka, ale i pozostatky muža, ktorý začal spievať tú najkrajšiu slovenskú pieseň o svojbytnosti národa - Ľudovíta Štúra. O ňom, i ostatných slávnych ľuďoch si budeme dnes rozprávať na modranskom cintoríne.