Smejeme sa storočiami

Nevhodné do 12 rokov
Ďalšie pokračovanie cyklu dramatizovaných poviedok, tentoraz od G.de Maupassanta Panic madame Houssonovej.