Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Hallo, Frankie Boy

Vhodné pre všetkých
Koncert ku príležitosti 1. výročia úmrtia Franka Sinatru zo Slovenského rozhlasu.