Za oponou

Vhodné pre všetkých
Prechádzka operetou Franza Lehára Zem úsmevov.