HiSTORY

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Nečakané súvislosti dejín
August je v našich dejinách mesiacom povstania, okupácie aj národného povedomia. 4.augusta 1863 sa konalo prvé valné zhromaždenie Matice Slovenskej. 4.augusta 1869 vznikla Živena Akí by sme boli bez Matice a Živeny ? Určite menej sčítaní, vzdelaní, kultúrni a slovenskí.