Zlatý mamut

Nevhodné do 12 rokov
Úsmevná paródia na festivaly populárnej hudby.