Andreju, Andreju, na teba olovo lejú

Vhodné pre všetkých
Folklórne pásmo o ľudových tradíciách na Andreja.
Televízna scénka zvykov, piesní a tancov z Margecian o andrejských tradíciách. Scénka hovorí o bohatých andrejských tradíciách, ktoré sa zachovali na východnom Slovensku. V tento deň dominovali na dedinách radosť, spev, tanec a veselé šantenia parobkov a dievčeniec.