Športová televízia
Športová televízia

Bratislavská lýra 1986 (Bratislavská lýra )

Vhodné pre všetkých
Hudobné návraty-záznam z koncertu Bratislavskej lýry 1986.