Mladí slovenskí virtuózi

Vhodné pre všetkých HD
Dokument o slovenských účastníkoch talentovej súťaže VIRTUÓZI V4+.