50. výročie Rádia Devín (Lipa)
50. výročie Rádia Devín (Šikulová)

Zvuk prírody - Beethovenov pastorálny projekt

Audio komentár HD
Dokument, hudobný
V roku 2020 si celý svet pripomenul 250. výročie narodenia Ludwiga van Beethovena. Beethoven miloval prírodu, v ktorej si mohol vždy oddýchnuť a obnoviť sily. A čerpal v nej aj inšpiráciu. Jeho 6ta Symfónia, známa tiež ako Pastorálna je hudobným portrétom vzťahu medzi človekom a prírodou. Ale dnes je naša príroda v ohrození: čelí pokračujúcej devastácii životného prostredia. Človek tým zároveň podkopáva základy svojej existencie na Zemi. Tento hudobný dokument vás pozýva na cestu za posolstvom Ludwiga van Beethovena, ktorého sa zhostili hudobníci z celého sveta - aby tým zaujali aj jasné stanovisko k potrebe ochrany našej planéty.