Lúčnica a Matelko

Nevhodné do 12 rokov HD Európska tvorba
Portrét choreografky, televíznej režisérky a priekopníčky scénického ľudového tanca a folklóru Oľgy Chodákovej.