Olympijské hry 2020
Olympijské hry 2020

Posledné dni Márie Antoinetty

Nevhodné do 12 rokov Skryté titulky Audio komentár HD
Doku-dráma
Príbeh posledných dní francúzskej princeznej Márie Antoinetty, ktorá sa stala najznámejšou obeťou francúzskej revolúcie. Na jej odsúdenie stačili francúzskym revolucionárom tri dni a dve noci. Výsledok bol však známy už vopred: smrť na popravisku! Celý súd bol zmanipulovaný a habsburskú šľachtičnú podhodili revolucionári po krvi bažiacemu ľudu ako ideálnu obeť. Francúzsko bolo vtedy, v 18.storočí, obkľúčené nepriateľskými mocnosťami a vnútorne rozvrátené občianskou vojnou: Rovolucionári bolo presvedčení, že verejnou popravou predstaviteľky nenávidenej monarchie zachránia revolúciu....jej tragický osud bol však rovnako spečatený ako osud Márie Antoinetty.