Úsmev, prosím!

Vhodné pre všetkých
Úsmev, prosím! - Maroš Kramár uvádza úsmevné fotografie a domáce videá videá. Uvedie v každej časti cyklu úsmevné zahraničné ale aj domáce home videá. Každá časť bude mať svoju podtému, ktorá korešponduje s hosťom časti relácie. Hosťa predstaví moderátor vtipne zostrihanými ukážkami z archívu STV.