Pavol Hammel a legendárne Prúdy

Nevhodné do 7 rokov
Záznam z koncertu.