Športová televízia
Športová televízia

Toman

Nevhodné do 15 rokov HD
Historická dráma o skutočnej rozporuplnej osobe Zdeňkovi Tomanovi, ktorý významne ovplyvnil politický vývoj v Československu v rokoch 1945-48 a zásadne prispel k tomu, že sa v roku 1948 chopila moci politickým pučom Komunistická strana Československa. Neuveriteľný príbeh človeka, o ktorom sa nikdy nehovorilo.
Film Toman je historickou drámou o skutočnej rozporuplnej osobe vedúceho odboru zahraničnej rozviedky Zdeňkovi Tomanovi, ktorý významne ovplyvnil politický vývoj v Československu v rokoch 1945-48 a ktorý zásadne prispel k tomu, že sa v roku 1948 chopila moci politickým pučom Komunistická strana Československa. Na pozadí životného príbehu Tomana sa odohráva boj o moc medzi demokratmi a komunistami, koordinovaný Moskvou riadenými agentmi NKVD, ale tiež boj o moc vo vnútri samotnej KSČ, po ktorom zostalo množstvo zničených osudov, mŕtvych, uväznených a ožobráčených ľudí.