Športová televízia
Športová televízia

Našich deväť 1978 (Našich deväť )

Vhodné pre všetkých
Pesničková súťaž.