Hudobné spomienky

Nevhodné do 7 rokov
Cyklus o opere, operete a balete.