Gemerské fresky (Gemerské fresky I.)

Vhodné pre všetkých
Dokument o stredovekých nástenných maľbách v Gemeri.
Vďaka baníctvu a hutníctvu bola oblasť Gemera v 14. storočí významným ekonomickým centrom Uhorska. Táto skutočnosť sa odrazila aj v zaujímavej výzdobe vidieckych kostolíkov, ktoré bohatí mešťania alebo banskí magnáti nechali bohato vyzdobiť freskami.