Dve balady

Nevhodné do 7 rokov
Televízna adaptácia dvoch balád od Pavla Országha Hviezdoslava: "Veštba kukučky" a "Margita".