Takí sme boli

Nevhodné do 7 rokov Európska tvorba
Seriál krátkych dokumentov o histórii STV.