50. výročie Rádia Devín (Kerekeš)
50. výročie Rádia Devín (Čekovská)

Dedovizeň

Vhodné pre všetkých HD
Cyklus prináša pohľad na život Slovákov žijúcich v zahraničí a život menšín na Slovensku.
Magdaléna Lomenová Jakubcová, rodáčka z Dolnej Stredy, sa vydala za Kysáčana, Jána Lomena. Vo Vojvodine ju najviac za srdce chytila ľubozvučná slovenčina, reč rodná, ktorá horniaky a dolniaky silno spája. V Kysáči sa skĺbili dve lásky života Magdalény Lomenovej - manžel Ján a slovenčina. Svoje povolanie berie ako poslanie, celý život vyučovala slovenčinu na základnej škole v Kysáči. Pani Lomenová má veľa záľub, stále je aktívna členka spevokolu Evanjelickej cirkvi metodistickej v Kysáči.