Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Prechádzky operou

Vhodné pre všetky vekové skupiny maloletých
Juro Jánošík - komentované predstavenie opery Jána Cikkera s ukážkami zo záznamu predstavenia opery v réžii Branislava Krišku.