Pesničky zo 6+1

Vhodné pre všetkých Európska tvorba
Strihová relácia.