Športová televízia
Športová televízia

Dar Milana Sládka

Nevhodné do 12 rokov
Dokumentárny film.