Papua Nová Guinea - Dva svety

Nevhodné do 12 rokov Audio komentár HD Európska tvorba
Dokumentárny seriál, vedecko-populárny, cestopisný
Český biológ Dr. Vojtěch Novotný založil pred dvadsiatimi rokmi výskumné centrum tropickej ekológie v Novej Guinei. V tomto seriáli vás oboznámi so svojimi novoguinejskými kolegami - mnohí z nich opustili svoje rodisko , majú vyššie vzdelanie a ovládajú technológie. No, aj tak sa boja prekliatia... Dvaja mladi vedci - ornitológ a botanik. Bonny Herman pochádza z horskej oblasti Čimbu. Je odborníkom na miestne vtáky. Graham Kaina je zase hĺbavý intelektuál, vyštudoval podmorskú biológiu. A stal sa botanikom.