Poraď si

Vhodné pre všetkých HD
Tím deti zdoláva úlohy, ktoré im simulujú bežné aj menej bežné životné situácie.