Hľadanie stratených svetov - Zápas o dušu rytiera Juraja

Nevhodné do 12 rokov HD
Kde sa vzali unikátne stredoveké fresky a tajomný rímsky sarkofág v Kostole sv. Jakuba v Želiezovciach?
Cez príbeh literárneho hrdinu stredovekého spisu, rytiera Juraja, budeme hľadať pôvod ojedinelých stredovekých fresiek a tajomného rímskeho sarkofágu slúžiaceho ako oltár v Kostole sv. Jakuba v Želiezovciach a tým demonštrovať prepojenie zdanlivo bezvýznamného malého mestečka s „veľkými“ európskymi dejinami. Príbeh nám súčasne umožní pozrieť sa na problematiku stredovekých pútí, hrdina príbehu bol na púti „až na konci sveta,“ čo bolo v Írsku, na mieste nazývanom Očistec sv. Patrika (dodnes živé pútnické miesto Lough Derg). Súčasne to prepája naše dejiny s talianskymi, v našom hrdinovi sa prebudila túžba navštíviť Očistec po pobyte v Taliansku, kam ho osud zavial v službách kráľa Ľudovíta Veľkého