Pečie celé Slovensko
Pečie celé Slovensko

Kde bolo tam bola (Kde bolo, tam bola)

Nevhodné do 12 rokov HD
Návraty k medzníkom populárnej hudby vo vysielaní RTVS. Spomínanie Ľuba Beláka s hosťom Petrom Lipom