Hosť Nory Gubkovej

Nevhodné do 12 rokov HD
Televízny záznam rozhlasovej talkshow s učiteľkou roka 2020 Ivetou Barkovou.