Hosť Nory Gubkovej

Nevhodné do 12 rokov HD
Televízny záznam rozhlasovej relácie - Hosť Nory Gubkovej - Daniela Kapitáňová, spisovateľka.